Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Święto Plonów w Grudzielcu

Święto Plonów w Grudzielcu to kolejne tegoroczne dożynki z udziałem naszego Zespołu. Podczas uroczystości w sobotę 19 sierpnia wykonaliśmy obrzęd dożynkowy z uroczystym wręczeniem wieńca i chleba gospodarzom, odśpiewaliśmy przyśpiewki oraz zaprezentowaliśmy program taneczny. Warto dodać, że wystepy oklaskiwało wielu rodziców i najbliższych tancerzy, gdyż właśnie z Grudzielca pochodzi kilka osób należących do naszego Zespołu.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D