Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Dożynkowo w Wierzbnie

Obrzęd dożynkowy w wykonaniu naszego zespołu mogli 15 sierpnia podziwiać mieszkańcy parafii Wierzbno. Po przejściu korowodem z kościoła na plac uroczystości odśpiewaliśmy pieśni dożynkowe i obtańczyliśmy wieniec przed wręczeniem go gospodarzom dożynek. W naszej asyście chleb dożynkowy został przekazany gospodarzom i zaproszonym gościom. Zaprezentowaliśmy się również w tańcach szamotulskich, Zachodniej Wielkopolski oraz lubelskich, po czym wspólnie z gośćmi odtańczyliśmy oberka.

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D