Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Druga część wymiany

 W dn. 17-22 października odbyła się druga część projektu "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży", w której uczestniczyło po dwadzieścia osób z Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy" z Moszczanki oraz Zespołu Tańca Ludowego "Rodniki" z Briańska w Rosji. Podstawowym założeniem wymiany była integracja poprzez taniec - oprócz zapoznania się przez obie grupy z dorobkiem i umiejętnościami nowych koleżanek i kolegów uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem tańców ludowych - w Polsce był to polonez. Obie grupy zaprezentowały swoje umiejętności podczas dwóch koncertów w Raszkowie k. Ostrowa Wielkopolskiego: dla około 500 uczniów miejscowej szkoły podstawowej oraz dla społeczności lokalnej - w tym drugim koncercie uczestniczyło ponad 600 osób publiczności. Młodzież uczestniczyła także w zajęciach językowych, prelekcji na temat obecności Rosjan w historii naszego kraju oraz wycieczce "śladami Rosjan w Kaliszu". Nie obyło się też bez dyskoteki, pokazu mody ludowej oraz quizu na temat wiedzy o Polsce. Uczestnicy wyjechali też na wycieczki do Wrocławia (gdzie zwiedzili Stare Miasto, Afrykarium i kąpali się w aquaparku) oraz do Gołuchowa (gdzie zobaczyli zabytkowy pałac).
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki środkom finansowym otrzymanym od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

 

 

 

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D