Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Gościliśmy w Studium Animatorów Kultury

W środę 29 marca gościliśmy i prezentowaliśmy się w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu. Nasz pokaz taneczny oglądali słuchacze kierunku tanecznego oraz teatralnego, jak również wykładowcy tej placówki. Zaznajomiliśmy widzów z folklorem Wielkopolski, omawiając i prezentując tańce regionu Biskupizny, Szamotuł oraz Zachodniej Wielkopolski, jak również z krakowiakiem, tańcami lubelskimi oraz rzeszowskimi. Obejrzeliśmy także pokazy taneczne w wykonaniu tancerzy Studium. Celem naszego pobytu w Kaliszu było także uczestnictwo w warsztatach tanecznych z tańca współczesnego, prowadzonych przez panią Annę Wytych-Wierzgacz. Słuchacze Studium mieli okazję poznać zabawy i tańce Wielkopolski, które poprowadziła nasza instruktorka Jolanta Marszał. Pobyt w Studium i spotkanie ze studentami, z którymi łączy nas zamiłowanie do kultury, były bardzo ciekawym przeżyciem.


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D