Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Nasi na dożynkach gminnych

W niedzielę 27 sierpnia odbyły się w Raszkowie dziesiąte już Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową, w której uczestniczył także poczet sztandarowy Kółka Rolniczego ze Skrzebowej. Podczas Mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczególne miejscowości naszej gminy. Także nasze dwie wioski zaprezentowały piękny wieniec. Po Mszy odbył się obrzęd dożynkowy wykonany przez nasz zespół, podczas którego sołtysi odebrali tradycyjne bochenki chleba z tegorocznego zboża. Koło Gospodyń Wiejskich Moszczanka - Skrzebowa zaprezentowało się też podczas VIII Prezentacji KGW, w tym roku zorganizowanych pod hasłem "Bo miód dobry na wszystko".

Zdjęcia z portalu "Tuba Ostrowa".
Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D