Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

PROART o naszym jubileuszu

Zachęcamy do obejrzenia fragmentu programu "Atelier", który poświęcony jest jubileuszowi 10-lecia Zespołu Tańca Ludowego "Swojacy". Odpowiedni fragment od 23 min. 23 sek.

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D