Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

W dn. 1 – 6 czerwca nasz Zespół wyjechał do Rosji w ramach projektu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017” by spotkać się z Zespołem Tańca Ludowego „Rodniki” z Briańska. Na miejscu wymiany uczestniczyliśmy w szeregu zajęć integracyjnych, których celem było wzajemne poznanie się młodych ludzi z obu państw. Podstawowym założeniem wymiany była jednak integracja poprzez taniec. Oprócz zapoznania się z dorobkiem i umiejętnościami obu zespołów młodzi Rosjanie uczyli nas podstaw tańca ludowego charakterystycznego dla Rosji - kalinki. Obie grupy prezentowały też swoje umiejętności podczas koncertów w Parku im. Aleksandra Tołstoja w Briańsku oraz na terenie młodzieżowego ośrodka wypoczynkowego „Sinezierki” - każdy z zespołów wykonał na scenie kilka tańców swego kraju, które spotkały się z żywym aplauzem ze strony licznie zebranej publiczności. Podczas realizacji wymiany uczyliśmy się również podstaw języka rosyjskiego. Część zajęć poświęcona była poznaniu cech wspólnych w historii Polski i Rosji – spotkaliśmy się z przedstawicielami Briańskiej Społecznej Regionalnej Kulturalno-Oświatowej Organizacji "Dom Polski", której szefowa Mirena Kopyłowa opowiedziała o obecności Polaków na terenie Federacji Rosyjskiej i w samym Briańsku. Dowiedzieliśmy się też o trudnych aspektach polsko-rosyjskiej historii, odwiedzając Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu oraz miejsce katastrofy prezydenckiego samolotu w 2010 roku w Smoleńsku. Odbyły się także wycieczki, podczas których zwiedzaliśmy zabytki Briańska, fabrykę szkła w Diatkowie oraz monastyr Swenski a także Kijów, Moskwę i Dyneburg. Dalsza część przedsięwzięcia – przyjazd grupy rosyjskiej do Polski – odbędzie się w październiku bieżącego roku.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa dzięki środkom finansowym otrzymanym od Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Za pomoc w realizacji projektu dziękujemy wiceprezesowi Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Zdzisławowi Jacaszkowi.

 

Zapraszamy do galerii

 Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D