Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Tańczyliśmy w Rokosowie

Nasz kolejny dożynkowy występ miał miejsce w Rokosowie k. Krobi w sobotę 26 sierpnia. Zaprezentowaliśmy tam tradycyjnie nasz barwny obrzęd dożynkowy oraz wykonaliśmy dodatkowo kilka tańców.
Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D