Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Uczą się grać na dudach

W roku 2017 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa realizuje projekt pn. "Powrót do tradycji - nasi młodzi dudziarze wielkopolscy", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura ludowa i tradycyjna". Celem przedsięwzięcia jest jest nauka gry na dudach wielkopolskich dwójki dzieci. Zajęcia odbywają się cotygodniowo w świetlicy wiejskiej w Moszczance a prowadzi je doświadczony dudziarz Michał Umławski.

Działalność kapel dudziarskich wpisana jest w tradycję naszego regionu, bowiem w roku 1935 muzycy z gminy Raszków wygrali I Ogólnopolski Konkurs Kapel Dudziarskich w Ostrowie Wielkopolskim. Nasi młodzi dudziarze mają towarzyszyć w przyszłości Zespołowi Tańca Ludowego "Swojacy" podczas jego występów. Mają już za sobą pierwszą publiczną prezentację, która miała miejsce podczas jubileuszu 10-lecia "Swojaków".

 

 

 

Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D