Współpraca

Strona powstała w ramach projektu "Gramy, śpiewamy i tańczymy na ludowo – warsztaty dla dzieci i młodzieży",
realizowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
w ramach działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla tzw. małych projektów

Zakończyliśmy kolędowanie

W niedzielę 22 stycznia trzema występami zakończyliśmy tegoroczne kolędowanie. Najpierw gościliśmy w Czerminie, gdzie doskonale wkomponowaliśmy się w piękne wnętrza zabytkowego drewnianego kościoła z 1725 r. Drugi występ - z okazji dnia seniora - odbył się w świetlicy w Sławoszewie. Przemiłe i bardzo pouczające słowa proboszczów z Czermina i Sławoszewa oraz przewodniczącej Rady Sołeckiej ze Sławoszewa potwierdzają, że nasza praca artystyczna ma sens nasza  i warta jest włożonego trudu. Tegoroczne kolędowe występy zakończyliśmy na sali w Moszczance, gdzie zaprezentowaliśmy kilka kolęd podczas baliku karnawałowego zorganizowanego dla dzieci. Tam też bawiliśmy się wspólnie z maluchami i zachęcaliśmy ich do tańca naszymi dyskotekowymi choreografiam.

 


Footer3A
Footer3B
Footer3C
Footer3D